Kundepresentasjon: Skibotn Tungberging

Skibotn Tungberging er en av våre bedriftskunder som utfører krevende, men også spennende oppdrag innen berging av kjøretøy i nærmest alle vektklasser, fra personbiler til vogntog.

De har tilholdssted  i Skibotn, Nord-Troms, og operer i nærområdet, som inkluderer grensen til Finland, som er å finne oppe i Skibotndalen.
Ved behov så tar de også oppdrag over grensen.

Egent verksted for utførsel av nødreparasjoner på både lette og tunge kjøretøy, og dekklager som inneholder de fleste dekkdimensjoner, samt dekk omleggings-maskin har de også!

Dekklageret er langt ifra tomt!

Bilparken er imponerende og varierende, og strekker seg fra planbiler og kranbiler, til dedikerte tungbergere, med både 6X6 og 8X8, og til og med en gammel bagasjebil fra SAS!

En bagasjebil fungerer greit som transportkjøretøy.

Under uforutsigbare vær og føre -forhold, kreves det topp utstyr på alle områder for å utføre suksessfulle berginger, da også belysning.

Gode arbeidslys er viktig!

Til slutt, en video.

\
Nettbutikk
Facebook
Instagram
Youtube

Ekstralys-guiden
Arbeidslys
Demonstrasjon
Ekstralys
Filmsnutt
Firmabilen
Guide
Informasjon
Katalog
Kunde-bil
Kunde-maskin
Kundepresentasjon
Nyheter
Produkt
Sponsing
Teknisk og Regelverk